تولیدی فرش و تابلوفرش ابری
آدرس : سردرود خ امام 50 متری رستوران جلالی
شماره تلفن : 34208146
همراه : 09144175246
ایمیل : infoabricarpet@yahoo.com
سردرود پایتخت تابلوفرش دستباف جهان .